accesskey_mod_content

Principals Autoritats de Certificació (AC)

Una Autoritat de certificació és una entitat de confiança, responsable d'emetre i revocar els certificats digitals o certificats, utilitzats en la signatura electrònica. Jurídicament és un cas particular de Prestador de Serveis de Certificació.

En la següent URL associada al text es poden consultar les Autoritats de Certificació espanyoles que emeten certificats qualificats associats a empreses (fent ús del formulari corresponent).

Si vols comprovar si un certificat emès per un d'aquests prestadors és admès en la majoria de tràmits amb l'Administració Pública pots comprovar-ho en la llista deprestadores que apareix en aquesta pàgina (fent ús del formulari corresponent) o pots verificar-ho directament des del servei de Validi.