accesskey_mod_content

Gestionar les teves multes online

Si tens Certificat Digital pots consultar i abonar les sancions de tráfico que tinguis pendents de pagament.

  • Entra en www.dgt.es
  • En el menú de l'esquerra, prem Tràmits i Multes: Prefectura Virtual.
  • Selecciona Alguna multa i després Pagament de Multes amb Certificat Digital.

Et recomanem sol·licitar duplicat de pagament de les multes que abonis.