accesskey_mod_content

Descàrregues

Des d'aquí pots descarregar-te aquelles aplicacions que necessitis per signar electrònicament i altres utilitats o documents.

 • AutoFirma v1.6.5 (30/04/2019)

  PAE AutoFirma v1.6.5 (30/04/2019)

  Aplicació de signatura electrònica desenvolupada pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. En poder ser executada des del navegador, permet la signatura en pàgines d'Administració Electrònica quan es requereix la signatura en un procediment administratiu.

 • Client @Signa (obsolet) - Es recomana usar Autofirma

  PAE Client @Signa (obsolet) - Es recomana usar Autofirma

  Client @Signa és una aplicació de signatura desenvolupada pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. En tractar-se d'una versió obsoleta es recomana l'ús d'Autofirma.

 • Política de Signatura de l'AGE

  PAE Política de Signatura de l'AGE

  Defineix un model d'esquema de referència per a la identificació i autenticació electrònica, recollits en la Llei 11/2007, de 22 de Juny, d'Accés Electrònic dels Ciudadanos als Serveis Públics en l'àmbit de l'AGE