accesskey_mod_content

Aplicacions de Signatura

Les Aplicacions de Signatura

Les aplicacions de Signatura són els programes que permeten signar un document electrònic.

  • Existeixen alguns programes d'ús quotidià, per exemple, Tova Acrobat o Microsoft Word, que permeten signar el mateix document que es genera. No obstant això, aquest tipus de signatura té dos inconvenients:
    • No tots els programes que generen documents són capaços també de signar-los.
    • En general, el destinatari del document signat haurà de tenir la mateixa aplicació per ser capaç de verificar la signatura.
  • Les eines o aplicacions específiques de signatura electrònica són capaces de signar qualsevol tipus de document electrònic i ajuden a superar els inconvenients anteriors. A més es poden descarregar gratuïtament.
  • A continuació pots trobar l'aplicació AutoFirma, oferta per l'Administració Pública, que t'ajudarà a signar documents.

AutoFirma

Autofirma és una aplicació de signatura realitzada pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. El seu principal objectiu és oferir a l'usuari un sistema de signatura en el qual aquest pugui signar qualsevol tipus de document de manera senzilla. L'usuari indica què fitxer vol signar i l'aplicació escull automàticament el format de signatura quina ha d'aplicar, alliberant així, a l'usuari de qualsevol dubte tècnic.

Autofirma

DescarregarDescàrrega AutoFirma